FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA ARMATURA DARIUSZ LEŚKO
37-732 MEDYK
TORKI 97
NIP 795-164-95-25

SKLEP FIRMOWY FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA ARMATURA DARIUSZ LEŚKO
37-700 PRZEMYŚL
UL. SERBAŃSKA 6

1. Opis procedury reklamacji Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów i tam klient powinien kierować reklamowany produkt. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu. F.U.H. ARMATURA DARIUSZ LEŚKO odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza Zgłoszenie reklamacyjne, lub w formie pisemnej na adres F.U.H. ARMATURA Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że F.U.H. ARMATURA niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez F.U.H. ARMATURA nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła. F.H.U. ARMATURA rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni F.U.H. ARMATURA nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

2. Adres do reklamacji Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

3. Prawo odstąpienia od umowy W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Aby odstąpić od umowy zawartej na sklepie internetowym , należy złożyć F.U.H. ARMATURA stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklep.armatura@gmail.com Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej:

FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
F.U.H. ARMATURA DARIUSZ LEŚKO
37-732 MEDYKA
TORKI 97

Ja…………………………………………………….……………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ………….……….………………………………………………………………………………………, numer oferty…………………………………………………….., login Allegro……………………… . Data zawarcia umowy to ………………………………..……………., data odbioru ……………… . Imię i nazwisko…………………………………………………………. Adres …..…………………….……..……………………………………. Data………………………………………………………………………….

Przesyłkę należy nadać na adres:
F.U.H. ARMATURA DARIUSZ LEŚKO
37-700 PRZEMYŚL
UL. SERBAŃSKA 6
TELEFON 16 6787888

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

4. Brak możliwości odstąpienia od umowy Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
   1) o świadczenie usług, jeżeli F.U.H. ARMATURA wykonało w pełni usługę za wyraźną zgodą klienta;
   2) w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi F.U.H. ARMATURA nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb klienta;
   4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
    7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie F.U.H. ARMATURA nie ma kontroli;
    8) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
    9) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad Wszystkie produkty dostępne w F.U.H. ARMATURA są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6.. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez F.U.H. ARMATURA DARIUSZ LEŚKO będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
nasz serwis
 

Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.